समावेशी फाउण्डेशन

न्याय, समावेशीकरण र सम्वृद्धिका लागि

समावेशी फाउण्डेशन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम वा धार्मिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गताभएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, बिपन्न वर्ग लगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूह/समुदायका मानिसहरुको राज्यका निकाय तथा कानुन बमोजिम स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित संस्थाहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समानता र अविभेद, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, कानुनको शासन, सम्वृद्धि र शान्तिका लागि तथ्यमा आधारित नीतिगत जनवकालत गर्न स्थापित एक गैर–सरकारी संस्था हो ।

प्रमुख क्रियाकलापहरु


सहयोगी संस्था